White House, Fashion Culture Photoshoot – backstage | Krzysztof Kris Kakolewski

 • White_House-Fashion_Culture14
 • White_House-Fashion_Culture15
 • White_House-Fashion_Culture16
 • White_House-Fashion_Culture18
 • White_House-Fashion_Culture19
 • White_House-Fashion_Culture20
 • White_House-Fashion_Culture21
 • White_House-Fashion_Culture23
 • White_House-Fashion_Culture24
 • White_House-Fashion_Culture25
 • White_House-Fashion_Culture26
 • White_House-Fashion_Culture27
 • White_House-Fashion_Culture28
 • White_House-Fashion_Culture29
 • White_House-Fashion_Culture30
 • White_House-Fashion_Culture31
 • White_House-Fashion_Culture32
 • White_House-Fashion_Culture33
 • White_House-Fashion_Culture34
 • White_House-Fashion_Culture35
 • White_House-Fashion_Culture36
 • White_House-Fashion_Culture37
 • White_House-Fashion_Culture38
 • White_House-Fashion_Culture39
 • White_House-Fashion_Culture_Kasia
 • White_House-Fashion_Culture_Kasia2
 • White_House-Fashion_Culture_Kasia3
 • White_House-Fashion_Culture01
 • White_House-Fashion_Culture02
 • White_House-Fashion_Culture03
 • White_House-Fashion_Culture04
 • White_House-Fashion_Culture05
 • White_House-Fashion_Culture06
 • White_House-Fashion_Culture07
 • White_House-Fashion_Culture08
 • White_House-Fashion_Culture09
 • White_House-Fashion_Culture10
 • White_House-Fashion_Culture11
 • White_House-Fashion_Culture12
 • White_House-Fashion_Culture13

Leave a comment / Napisz komentarz